Gouldsamadine

Gouldsamadiner forekommer vildt i Northern Territory i Australien. Det er en udryddelsestruet fugleart med mindre end 2.500 fugle tilbage i dens naturlige leveområde , hvor de lever i græs- og buskbevoksninger nær vandforekomster. Fuglene flytter midlertidigt sydpå når det er regntid, men flytter nordpå igen i den tørre tid.
Som en af de eneste arter i verden, findes Gouldsamadinen i tre mutationer i naturen. Sorthoved, gulhoved og violetbrystet eksisterer i naturen. Den sorthovede mutation er endda så udbredt i naturen, at dens antal overstiger den originale rødhovede.
Ornitologen John Gould gav fuglen navnet Lady Gouldian Finch efter sin kone. På tysk fik den navnet Gouldsamadine hvor amadine er en betegnelse, der på tysk bruges om nogle af pragtfinker.

Typer

Gouldsamadine hører til de tyknæbbede Græsfinker.

Der findes tre naturligt forekomne varianter af dem:

  1. Rødhovedet Gouldsamadine har kaminrød maske og rød næbspids.
  2. Sorthovedet Gouldsamadine har sort maske og mørkt næb.
  3. Gulhovedet Gouldsamadine har orangegul maske og gul næbspids.

Den gulhovedet er som regel den mindst almindelige variant.

Link til mutationer for Gouldsamadiner